Geluidsonderzoek – Geluidsmetingen en berekeningen

Andante Geluidsonderzoek

De evaluaties kunnen een woonomgeving, werkomgeving, ontspanningsomgeving, enz. betreffen. Waar het om gaat is niet verstoord te worden door activiteiten of installaties van uit de omgeving of de omgeving niet te verstoren door activiteiten of installaties.   De basisprincipes blijven hetzelfde, ongeacht de geluidsomgeving maar de concrete aanpak wijzigt wel i.f.v. de aard van de omgeving en de doelstelling. Voor eenvoudige situaties is een complexe benadering te mijden, voor complexe situaties is vaak een vereenvoudigende aanpak aangewezen.   In alle sectoren, zowel bij grote als kleine bedrijven, kunnen evaluerende onderzoeken worden opgelegd door de overheid in het kader van milieuvergunningen of klachten. Voor bepaalde horecabedrijven is dergelijk onderzoek zelfs verplicht. Bij normoverschrijdingen wordt een zogenaamd saneringsonderzoek opgelegd om tot een oplossing te komen. Beter nog (en goedkoper), is een anticiperend onderzoek te laten uitvoeren, zodat men vooraf weet waar men staat.  

VERDERE INLICHTINGEN

Wij staan voor u klaar om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.