Geluidsonderzoek – Geluidsmetingen en berekeningen

Advies

Een correcte evaluatie en het vastleggen van de passende criteria vormen een eerste stap naar een gepast advies. Om tot oplossingen te komen worden er diverse mogelijkheden onderzocht. Deze mogelijkheden worden getoetst aan praktische haalbaarheid, wat resultaten betreft. Bij gebruik van rekenmodellen vindt een validatie plaats. Daartoe vindt een toetsing aan een werkelijke situatie plaats: de rekenmethodiek wordt vervolgens bijgestuurd tot rekenresultaten en werkelijke situatie optimaal overeenstemmen. Bij maatregelen inzake geluidsreductie door omkastingen, demping of geluidsisolatie gaat de voorkeur steeds, en soms uitsluitend, uit naar maatregelen die via testrapporten gestaafd kunnen worden. Met een ‘vertaling’ van die resultaten op basis van testrapporten naar de praktijk, wordt de best haalbare garantie geboden om voldoende geluidsreductie te kunnen realiseren. Indien gewenst kunnen tevens offerte-aanbiedingen geëvalueerd worden en kan de uitvoering van maatregelen worden ondersteund via werftoezicht. Bij eventuele problemen inzake de uitvoering, kan, indien nodig, onderhandeld worden met de betrokken overheidsdiensten in het kader van het BBT-principe (BBT = Best Beschikbare Technologie, die tevens economisch verantwoord is). Het resultaat van ingrepen kan tevens objectief worden beoordeeld via een nacontrole door metingen, waarna een nota of – zo nodig – een verslag conform de wetgeving wordt opgemaakt.      

VERDERE INLICHTINGEN

Wij staan voor u klaar om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.