Geluidsonderzoek – Geluidsmetingen en berekeningen

Geluidsmetingen en berekeningen

Als erkend geluidsdeskundige kunnen diverse types metingen worden uitgevoerd. Metingen op zich hebben als doel objectieve informatie te verschaffen. Om dat doel te bereiken moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Onze taak bestaat er o.m. uit de gepaste omstandigheden af te bakenen waarin er dient gemeten of berekend te worden om het afgesproken doel te bereiken. Voor metingen inzake de beoordeling van een geluidsomgeving moeten meestal resultaten bekomen worden over het geluid ten gevolge van een specifieke geluidsbron of geluidssituatie bvb. Maar in de praktijk zijn er tal van storende geluidsbronnen die dat verhinderen. Denk maar aan het bijna steeds aanwezige achtergrondgeluid van verkeer in onze dichtbevolkte regio’s. Om dan in het opzet te kunnen slagen is alle stoorgeluid te mijden, waardoor o.a. het juiste tijdsstip om te meten en de meetduur heel belangrijk wordt. Of er moet gebruik gemaakt worden van combinaties aan metingen en berekeningen. Bvb. via metingen dichter bij de bron, metingen op meerdere afstanden van de bron, al dan niet in parallel of in combinatie met berekeningen naar verdere afstanden (extrapolaties, e.a.). Voor metingen inzake de beoordeling van de geluidsprestaties van bouwconstructies, is het eveneens belangrijk te weten waarop de meetresultaten juist betrekking hebben. Tussen 2 ruimtes zijn er standaard 13 verschillende overdrachtswegen inzake geluid mogelijk. Hebben bepaalde meetresultaten dan betrekking op al die overdrachtswegen samen, of slechts op één ervan? En in dit laatste geval: op welke dan? Eén van de kerntaken van een erkend geluidsdeskundige is dus om voor elke situatie en elk (eventueel) probleem uit te zoeken welke benadering het best is. Wanneer moet er bvb. gemeten worden, hoelang, waar en via welke meettechnieken? Welk soort berekeningen zijn aangewezen en hoe gedetailleerd moeten die wel (of niet) zijn? Kortom: één van de kerntaken is te bepalen hoe het best aan de vraag van de opdrachtgever wordt beantwoord. Voor een duidelijke afbakening van uw vraag of het gewenste antwoord daarop, voor de invulling daarvan en dat tegen de best haalbare prijs, kan u bij ons terecht. Ook al moeten we u daartoe soms doorverwijzen naar collega’s of bijstand van collega’s inroepen. Wij proberen wat dat betreft ‘op maat’ te werk te gaan.  

VERDERE INLICHTINGEN

Wij staan voor u klaar om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.