Geluidsonderzoek – Geluidsmetingen en berekeningen

Bouwakoestiek

Of het nu om begeleiding bij nieuwe bouwprojecten, om BREEAM-attestatie of om oplossingen voor een bestaand probleem gaat: akoestiek in de bouw kan als een domein apart worden beschouwd. Het komt er in de bouw op aan een akoestisch gebruikscomfort te realiseren door een aangepaste materiaalkeuze en/of een passende constructie. Elke gebruiksfunctie heeft zijn specifieke criteria: wonen, onderwijs, kantoor en administratie, theater, muziek, enz. Voor alle gebruiksfuncties is een passende geluidsisolatie primordiaal. Voor sommige functies – zoals voor theaters, congresruimtes of concertzalen – is ook de ruimteakoestiek van belang. En tevens moet er gedacht worden aan de impact van installaties in een gebouw naar de omgeving toe. In overleg met of op vraag van architectenbureaus lichten wij de akoestische prestaties van een gebouw door: via metingen in een bestaande toestand, via berekeningen bij ontwerpen en nog niet bestaande situaties. Voor elk deelprobleem wordt er naar gestreefd meerdere mogelijke oplossingen te formuleren. Zodat de opdrachtgever nog steeds de best passende keuzes kan maken.      

VERDERE INLICHTINGEN

Wij staan voor u klaar om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.