Geluidsonderzoek – Geluidsmetingen en berekeningen

Andante Geluidsonderzoek

Als erkend geluidsdeskundige evalueren wij zowel bestaande of nieuwe geluidssituaties. Via een akoestisch onderzoek op maat wordt nagegaan of er aan de toepasbare geluidsnormen is voldaan in een bestaande situatie, of zal worden beantwoord voor nieuwe projecten. Ook kan, los van de normen, worden geëvalueerd of er geluidsoverlast kan optreden. Blijkt na de evaluatie bijsturing nodig, dan kan in een tweede fase worden geanalyseerd welke ingrepen of maatregelen aanbevolen zijn om de geldende normen of criteria alsnog te halen. Een begeleidende opvolging bij de uitvoering van de geadviseerde ingrepen of maatregelen kan, een nacontrole bij voltooiing van de wijzigingen is eveneens mogelijk. Eens de situatie aan de gangbare akoestische criteria beantwoordt, zal er een nota van het onderzoek worden opgemaakt, of – zo nodig – een verslag conform de wetgeving.

Verdere inlichtingen

  Wij staan voor u klaar om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.    

Omgeving

Wij evalueren woonomgeving, werkomgeving, ontspanningsomgeving, enz   

Info over omgevingsgeluid 

 

Bouwakoestiek

Of het nu om begeleiding bij nieuwe bouwprojecten, om BREEAM-attestatie of om oplossingen voor een bestaand probleem gaat: akoestiek in de bouw kan als een domein apart worden beschouwd.

Info over bouwakoestiek

Geluidsmetingen -en berekeningen

Als erkend geluidsdeskundige kunnen diverse metingen worden uitgevoerd. Metingen op zich hebben als doel objectieve informatie te verschaffen.

Info over geluidsmetingen 

 

Advies

Een correcte evaluatie en het vastleggen van de passende criteria vormen een eerste stap naar een gepast advies.

Info over ons advies